Jezdecká stáj Legacy Buršice   Jana Březinová    .....z lásky ke koním

N O V I N K Y 2 0 1 8

Zimní vyhlížení jara :-)

 

 

 

 Výstava Gruene Woche Berlín

Zimní lednový výjezd na zahraniční výstavu Gruene Woche do Berlína.

V letošním roce jsem se zúčastnila zemědělské výstavy coby ošetřovatelka koní Kinských manželů Půlpánových.

Oriela Kinská a Noet Kinský předvedli Pas de Deux na hudbu Tři oříšky pro Popelku a sklidili veliký obdiv. 

 

 

 

 

 

Kluci v akci :-) pronásledováni Katchabou :-)

 

Legacy"s Diamond Kinský, John Kinský a Lyrik Kinský - tři hračičkové - dvouletý a dvě odstávčata.

 

 

 

 

 

Koně Kinští z naší Jezdecké stáje Legacy Buršice v časopisu Koně a hříbata v únorovém čísle 2018

 

 

Publikace Svazu chovatelů koní Kinských - ročenka 2017

 

Na titulní straně Jana Sudová a  LIMITAS KINSKÝ 

po Div týnský z matky Legacy Kinská po Almhirt chlumecký

chovatel a majitel Jana Březinová

Cítíme se velmi poctěni a potěšeni :-)

 

 

 

 

Dne 8. května 2018  se narodila Legenda Kinská.

Otec Lotar (Yellow Man)

Matka Legacy Kinská po Almhirt chlumecký

 

 

 

 

12. května 2018 přišel na svět hřebec Lotar Kinský,

čekali jsme na něj o 27 dní déle, než byl plánovaný porod.

Vše proběhlo hladce a Lotárek je úžasné hříbě :-)

Otec Lotar /Yellow Man/ - Landos

Matka Lady Jane Kinská po Almhirt Kinský

 

 

 

 

 

                   P O Z V Á N K A

Srdečně zveme přátele, známé a všechny milovníky koní na příjemné setkání :-)

 

Přinášíme pár momentek od pana Kubity. Programem nás provázela Ing. Lenka Gotthardová a Ing. Ladislav Březina.

Celá rodina Legacy Kinské se chovala ukázkově a veliký dík patří celému týmu jak předvaděčů, tak i všech co se podíleli na zdárném průběhu

celé akce. Překvapila nás hojná účast diváků a dle potlesku z následném zájmu o prohlídku stájí, bylo znát, že se koně líbili.

Legacy Kinská byla oceněna reprezentační dekou se znakem koní Kinských a zlatou kokardou, za vše pro nás v životě udělala.

Rodina legacy je početná - Legenda Kinská, Lady Jane Kinská, Legacy´s Diamond Kinský, Lyrik Kinský, vnuk Lord Kinský a Lotar Kinský.

Hříbátkům i všem koním a lidem požehnal pan farář Kratochvíl, Legenda Kinská i Lotar Kinský obdrželi pamětní šerpu z rukou svých 

kmotrů.

Dále jsme představili dostihové koně  - valacha Katchabu a  klisnu Like a Trinity. Společně s nimi byla předvedena i temperamentní 

Miracle Kinská, která má v původu slavnou dostihovou klisnu Normu, která vynikala na dostizích a v roce 1937 vyhrála Velkou pardubickou  s Latou 

Brandisovou.

Na závěr byla uspořádána přenáška o koních Kinských a došlo i na zajímavou diskuzi o koních a všeho kolem. Bylo to velmi krásné odpoledne

a velice děkujeme všem, kdo se spolupodíleli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní přehlídka koní Kinských 2. září 2018

Do Hradištka u Sadské odjela letos početná ekipa šesti koní ve třech přepravnících. Velice děkujeme kamarádům za nezištnou pomoc.

Legacy Kinská s letošní dcerou Legandou Kinskou

Lady Jane Kinská se synem  Lotar Kinský

Lord Kinský a Miracle Kinská

 

 

 

Dokonalá fotka od paní Stříbrské z dekorování prémiovaných koní. Na foto Miracle Kinská a její druhá PRÉMIE s panem Ing. Ladislavem Březinou

Šerpy pro premiované koně

 

 

Impozantní LORD KINSKÝ

 

Lotar Kinský s Karolinkou

 

 

Sešla se dokonce "stará parta" aby předvedla Legacy Kinskou s její rodinou. Jana Březinová, Jana Sudová, Kateřina Benešová.

Na foto zleva Legenda Kinská, Legacy Kinská, Lady Jane Kinská, Lord Kinský  (hřebeček Lotar se zapomněl mimo záběr )

 

 

 

Lady Jane Kinská v dokonalé souhře se svým synem Lordem Kinským.

 

 

Na závěr celá ekipa. Velice děkujeme za uskutečnění výjezdu Janě, Kačce, Karolínce, Diance - která tuto fotografii zvěčnila. Taktéž děkujeme panu 

Václavovi Maršálkovi, Karlovi a dalším co se přičinili za zdar akce.

 

 

 

 

 

Výstava koní Lysá nad Labem 14. - 16. 9 . 2018

25. ročník Kůň 2018

 

Další akce, které se zúčastnilo 5 koní z naší stáje.

Představili jsme rodinu Legacy Kinské, která letos oslavila 20. narozeniny.

Legacy Kinská na dlouhých otěžích (Kateřina Benešová),

dcera Lady Jane Kinská  (Jana Sudová)  a vnuk Lord Kinský   (Jana Březinová)pod sedlem.

O rozruch na předváděcím obdélníku se postarala dvě veselá hříbátka Legenda Kinská a Lotar Kinský - obě po hřebci Lotar (Yellow Man)

 

 

Úžasné setkání s paní fotografkou Stříbrnou a společné foto :-)

 

Legacy Kinská v doprovodu své dcery Legendy Kinské předvedená na dlouhých otěžích Kateřinou Benešovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně zveme  na tradiční akci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte

 

dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 •  
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist