Jezdecká stáj Legacy Buršice   Jana Březinová    .....z lásky ke koním

Novinky 2014
 

Vítejte na stránce js-legacy.wbs.cz v sekci N O V I N K Y 2 0 1 4

 Novoroční vyjížďka s Vendy Hejdukovou

aneb "Jak na Nový rok, tak po celý rok"  :-)

 

Zimní trénink dostihových koní

Ladislav Březina - Anitha s Atlethicou

 

 Pohoda  kocourka Milánka

 

 

Naši psí  "TŘI KRÁLOVÉ"

 

 

 

Zimní nálada v Buršicích

 

Vzácná návštěva z Waršavy.

Marek Březina v sedle Atlethicy, Ladislav Březina na Legacy a Jana Březinová s Lady Jane. Fotografovala Marta  :-)

 

 

 

 

                                                                              P O Z V Á N K A  

                                                     na přednášku Ing. Lenky Gotthardové, CSc.

    Téma: Oktavián Kinský - 200. výročí narození zakladatele chovu koní Kinských, chov koní v Newmarketu a anglický plnokrevník, výjezd

 českých koní  na Hengstparade do Marbachu, Kronika kladrubská 3 a novinky z Národního hřebčína.

                                                      Dne 28.2.2014 v Ujčíně u Kolince od 18 hod. Restaurace U Jarošíků.

O přestávce možnost večeře a po přednášce  posezení, včetně diskuse s přednášející.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Tolik sněhu bylo loni, letos už máme jarní počasí. Aktuální foto dodáme po akci.

 

 

 

 

K O N Ě  A  H ŘÍ B A T A   březen 2014 ,

časopis, který přináší spoustu zajímavého čtení a také tři strany o naší jezdecké stáji v rubrice "Jedu, jedeš, jedeme", které doplňují fotografie

našich koní od šéfredaktorky paní Zuzany Buráňové.

 

 

 

P O Z V Á N Í  na výstavu koní:

 

Svaz chovatelů koní západní Čechy pořádá dne 8.3. 2014 ve Štěnovickém Borku u Plzně (Ranč Jirák) přehlídku hřebců a všech plemen koní.

Předcházet jí bude od 9 hod kvalifikace skákání ve volnosti čtyřletých teplokrevných klisen.

Od 11 hodin uvidíte předvedení chovných hřebců na ruce, které bude prokládáno jezdeckými ukázkami. Na konec bude tradiční napínavý

chladnokrevný víceboj.

     Naše koně z JS Legacy Buršice  tentokráte na výstavě neuvidíte.

 

 

 

 

        Den koní v Zálší nedaleko Mažic v Jižních Čechách.

Přijali jsme pozvání do Jezdeckého klubu Zálší, kde 31.5. pořádájí tadiční den koní.

V chovatelské přehlídce uvidíte Lady Jane Kinskou a Limitase Kinského.

V Pas De Deux Lady Jane Kinskou pojede Jana Březinová a Limitase Kinského Julie Králová.

Poslední trénik probíhal za vydatného deště, doufáme v krásné sobotní počasí.

 Limitas Kinský v sedle s Julií Královou a Lady Jane Kinská s Janou Březinovou

 

Pozorný  Limitas Kinský

Den koní v Zálší byl velmi povedený, naši koně se dobře prezentovali a dělali nám radost.

 

 

Z výstavy jedeme rovnou do Hradištka u Sadské, kde se zúčastníme sobotního zábavného programu  Friends Club Praha

ve "Free Style Kur 2014" , kde pojedeme obdobný Pas De Deux.

V neděli vyzkoušíme zdejší obdélník v drezurních soutěžích. :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Splnili jsme požadavky pro udělení certifikátu - Český systém kvality služeb I. stupně.

 

 

 

23.-27. července 2014

Výstava v Německém městě Ofenburg, nedaleko Francie a kousek od  Štrasburku.

EUROCHEVAL 2014 - Messe Offenburg

41.830 návštěvníků, 404 vystavovatelů z 12 zemí, 500 koní - několik zajímavých údajů z oficiálních stránek výstaviště, na kterých naleznete i

videa a rozhovory.

Koně Kinští se představili několikrát denně v různých vystoupeních, společně s mnoha dalšími plemeny z celého světa.

Výstava to byla opravdu veliká, rozsáhlá, ustájení a stánky byly  v mnoha halách, stejně tak i pod širým nebem ve  venkovních stáncích a

venkovním opracovištěm dále velkým travnatým předvadištěm, několika menšími předvadišti v halách, kde běžel program celý den.

 

Nugát Kinský s Petrem Půlpánem a Limitas Kinský s Janou Březinovou byli součástí veliké akce - EURO Quadrille - Veliké mezinárodní čtverylky

v  rámcći Asociace evropských hřebčínů a hřebčinců ASSA. Společně s hřebčínem Marbach, Avanch, Sierakow, Haras du Pin, Neudstadt Dosse

a Redefin. Čtverylku jsme nastudovali přímo před vystoupením pod vedením pracovníků hřebčína Marbach a celé vystoupení bylo velice působivé.

 

Českým vystoupením byla čtverylka  koní Kinských, které se zúčastnila slečna Karolina Havelková s Orielou Kinskou a Jůlie Králová na Limitasovi

Kinském, Jana Březinová s Lady Jane Kinskou a Petr Půlpán s Nugátem Kinským.

Oriela měla ještě speciální vystoupení se svojí dcerou klisničkou Ororou Kinskou, kdy Karolína Havelková jezdila krátkou drezurní ukázku

společně s hříbátkem za doprovodu hudby z filmu Cirkus Humberto, kde část sólla pro trubku hrál živě její tatínek pan Havelka.

 

Zúčastnili jsme se také večerního průvodu městem za svitu loučí. Náš tým vedla s praporem v rukách obětavá Petra Králová, která celou trasu

prošla pěšky, za ní šel vznešený fríský hřebec Pieter Van Diephorn s Vendulkou Šponarovou v sedle a plavá Lady Jane Kinská s Janou Březinovou.

Celá akce byla mohutnou pozvánkou na výstavu koní pro všude přítomné diváky sedící v kavárnách, stojících na chodnících, dívajících se ze

svých bytů. Diváci byli nadšení a mohutným povzbuzováním vítali nekonečný průvod koní a spřežení. Vše bylo velmi dobře organizováno a

vpořádku a zdraví  jsme se vrátili do stájí.

 

 

 

    

 

 

Pozvánka:

Výstaviště Lysá nad labem  19.-21.9.2014 

Mezinárodní výstava koní a všeho co k nim patří

pod záštitou ministra zemědělství a žokeje Josefa Váni

20.9. večerní koňská galašou

Koně Kinští budou tradiční součástí programu, naší stájbudou reprezentovat Lady Jane Kinská a Limitas Kinský.

Těšíme se na viděnou. :-)

 

 

 

30.8.2014   Národní přehlídka koní Kinských a Slavnosti koní v Hradišťku u Sadské v JŠ Equus Kinsky

Každoroční NPKK, kde jsme v doprovodném programu předvedli čtverylku jako v Offenburgu, ve složení- Petr Půlpán-Nugát Kinský,

Kateřina Havelková-Oriela Kinská, Lady Jane Kinská-Markéta Tycová, Limitas  Kinský-Jana Březinová.

Druhý den jsme byli součástí akce Slavnosti koní, která byla velice povedená, diváci byli spokojení, ikdyž počasí bylo deštivé.

My jsme vystupovali v osvědčené čtverylce a navíc v doprovodu fríského hřebce Pietr van Diephorn s Vendulkou Šponarovou, jako

předposlední číslo programu.  Přiložené foto vypovídají o příjemné atmosféře.

Fotografie nám s laskavým  svolením propůjčila p. Ing. Věra Stříbrská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvedení na ruce - v ukázce "To nejlepší z chovu koní Kinských" - akční předvedení koní Kinských  za vydatné a odborné  pomoci

(v pozadí) Limitas Kinský - Markéta Tycová  a  Lady Jane Kinská - detail hlavy.

 

 V časopisu Jezdectví 12/2014 si můžete v reportáži Ing. Lenky Gotthardové přečíst o zdárném průběhu celých Slavností koní.

Článek doprovází  fotografie všech čtyř koní Kinských. :_)

 

 

 

 

Plemenný hřebec M I S T R Á L  v okrese Klatovy!!!!!!!!!!!!!!!

Od následující připouštěčí sezony bude v Srbicích nedaleko Klatov působit osvědčený plemenný hřebec Mistrál, v majetku Zdeňka

a Jitky Tichých. info o původu na stránkách SCHKK, SCHKCT.

 

 

 

 

 

 Na závěr roku přejeme  milým lidem vše dobré v novém roce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist