Jezdecká stáj Legacy Buršice   Jana Březinová    .....z lásky ke koním

Novinky 2013

                                                                                              P O Z V Á N K A

 

                  na seminář s názvem "SETKÁNÍ S HISTORIÍ - CHOV STAROKLADRUBSKÝCH A KINSKÝCH KONÍ"

      Přednáška bude zaměřena na založení a vývoj původních Českých plemen koní, vhodná pro širokou veřejnost, stejně tak i chovatele a příznivce jezdeckého sportu.

     Přednášející bude Ing. Lenka Gotthardová, Csc, která byla pět let ředitelkou hřebčína v Kladrubech nad Labem a v současné době  je mimo jiné  předsedkyní Svazu chovatelů koní Kinských.

     Akce se uskuteční v hostinci U Jarošíků v Ujčíně  u Kolince,  v  příjemném rodinném prostředí,  v  pátek  22. února od 18.hod.  Možnost večeře a následné posezení včetně diskuse.

    V případě zájmu si rezervujte místo na tel. č. 731 478 164 nebo email: Legacy.k@seznam.cz

Srdečně zveme všechny milovníky koní.                                           Jana a Ladislav Březinovi

 

 

Poděkování:

Seminář se vydařil, přednášku vyslechlo téměř sedmdesát lidí, mnozí přijeli z veliké dálky, ve sněhové vánici a počasí komplikovalo i cestu k domovům.

Děkujeme Ing .Lence Gotthardové za poutavé vyprávění  a také  všem zúčastněným.  :-)

 

 Ing. Lenka Gotthardová o přednášce napsala článek i na své stránky, můžete se zde  začíst do zajímavé reportáže.

www.gotthardova.cz

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

    Legacy Kinská  a Limitas Kinský - Krutěnice 2010

 

                                                                                        

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ ZÁPADNÍ ČECHY   pořádá v nádherném areálu Dvora Krutěnice tradiční jarní výstavu koní ZPČ oblasti.

Dvůr Krutěnice - Ústaleč  dne 9.3. 2013

Od  8.30 hod  -  Soutěž skoku ve volnosti čtyřletých teplokrevných koní

Od 11 hod -  Oblastní přehlídka plemenných hřebců - hlavní program dne

cca od 12.45 hod -  Jezdecké ukázky - koně chladnokrevní v netradičním spřežení, drezura pony, westernové ježdění, drezurní a skokové ukázky.

14.30 hod  - Klatovská všestrannost chladnokrevných koní

15.30 hod  - Těžký tah

        Naši Jezdeckou stáj bude reprezentovat trojice koní a jezdkyň v drezurní ukázce PASS  DE TROIS.

Plavky Legacy Kinská s Janou Sudovou a Lady Jane Kinská s Janou Březinovou, isabela Elisa Kinská s Kateřinou Benešovou.

          K vidění bude i drezurní ukázka  v  dámském sedle v podání  Legacy Kinské s Janou Sudovou a současně  na ruce předvede Jana

Březinová mladého čtyřletého Limitase  Kinského při práci na dvou lonžích - Legacy Kinská se svým synem Limitasem Kinským.

        Nenechte si ujít podívanou  na krásné koně mnoha plemen v průběhu celého dne.

www.schkzc.estranky.cz

 

 Foto z proběhlé akce:

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuální foto z práce v terénu v lednu.

Fotila Jana Sudová ze sedla Anithy, na ruce měla Atlethicu. (nevešla se do záběru), před nimi Legacy Kinská s Lady Jane Kinskou.

 

 Parkurové závody Jarní cena Krutěnic 23.3.

Soutěže Z0 se zúčastnila Jana Sudová s klisnou Legacy Kinskou a získali spolu krásné umístění 6. místo.

Blahopřejeme!

 

Zkoušky základního výcviku jezdců  - Krutěnice 24.3.

Z naší stáje jsme ke zkouškám nominovali slečnu Janu Sudovou s Legacy Kinskou.

Srdečně blahopřejeme k získání jezdecké licence a vzorné reprezentaci na ZZVJ.

 

 

 

 

                                                Svaz chovatelů koní Západní čechy

                                                                 pořádá       V Í T Á N Í   J A R A      13.4.2013

                                                                   Zruč - Senec, sál restaurace U Drudíků

                                                                             K tanci i poslechu hraje Tandem

Na programu mimo tanec a zábavu bude ocenění úspěšných chovatelů, křest letos narozených hříbátek, tombola, dámská volenka.

                 SCHKZČ srdečně zve  chovatele všech plemen koní, stejně tak i jezdce a příznivce  všech jezdeckých  disciplín.

 

I kocourek Milánek vítá jaro - posezením pod kyticí tulipánů a s  časopisem Jezdectví .  :-)

 

 1. a 2. květen - odborná exkurze za koňmi západních Čech s Ing. Lenkou Gotthardovou.

 

V tento krásný májový čas jsem se zúčastnila úžasné akce  společně s dalšími nadšenými koňaři z celé ČR.

Moje exkurze začala až  na zámku v Horšovském Týně, dále jsme jeli do Svržna, kde nás provedla paní M. Kodadová a do Hostouně.

Jízdárna ve Světcích u Tachova je neuvěřitelně dokonale opravená, byli jsme doslova uneseni historií a krásou této historické jízdárny.

Následovala večeře ve Skále v Chodové Plané a ubytování.

Druhý den jsme navštívili TJ Agro Nebanice, chov koní manželů Šimáčkových, Mariánské Lázně a areál U Krakonoše rodiny Nágrových.

Pan Josef Váňa nás na závěr exkurze ochotně provedl areálem ve Mlýncích a Bohuslavi, každého koně nám představil a směli jsme si pohladit

i vítěze VP Tiumena.

Z celé exkure jsme odjížděli do svých domovů nadšeni.

Reportáž včetně fotografií určitě v brzké době bude na stránkách Ing. Gotthardové.

 

 

 

 11. květen

Hobby závody Dobřany

Přijali jsme pozvání paní Jáchimové a rodíny Košťálových na milé drezurní závody. Bohužel letos kvůli počasí nemáme kde trénovat, tak jsme

zvažovali, zda máme pozvání přijmout, nakonec jsme to  pojali   jako možnost příjemného tréninku. Bohužel v sobotu bylo velmi deštivé počasí, 

povrch na opracovišti i drezurním obdélníku byl korektní a nečinil koním problémy.

 Na závody jsem vzala jen Lady Jane Kinskou a mile jsme překvapily. :-)

Z3 - 5. místo

L2 - 3. místo

Umísltily jsme se v každé soutěži a mimo pěkné ceny jsme dostaly i nádherné kokardy od firmy Rosette z Náměště nad Oslavou.

www.rosette.cz , tam se můžete pokochat a případně na své akce i objednávat - vobornikova@cbox.cz

 

 

 

 

 18.5 Svržno u Hostouně

Chov koní Svržno manželů Kodadových.

Byli jsme pozvaní na předvedení koní Kinských na zajímavé akci - 22. Coutry schow a výstavu koní.

Zvolili jsme téma k těmto koním více než vhodné a sice parforsní hony.

Připravili jsme si Pas de deus - Jana Březinová v sedle Lady Jane Kinské a slečna Jana Sudová na Legacy Kinské v

v dámském sedle. Pejsky plemene Parson Russel terier Brandy z Rataj a Bibi z Buršických pastvin společně s Nuss terierem Míšou

předváděl nebojácný Vojtíšek Váca.

Byla to milá akce, kde byly ukázky westernového a anglického ježdění, country tance, čtverylky, vození na koních i v bryčce, aj.

 

 

 

 

 21. květen Tochovice

Dostihové závodiště manželů Chaloupkových nás přivítalo předkrásně rozkvetlé a plné slunce.

Přijeli jsme s mladou kobylkou Atlethicou složit zkoušku startu z boxů. Doprovázela ji zkušená Anitha ježděná stálým jezdcem, majitelem

i trenérem panem Březinou.  Atinka se chovala jako profík a nebyl žádný problém s vejitím do startovacích boxů, jen nechápala, proč má

tak rychle vyběhnout :-)  slečna Jana Sudová, která ji jezdí v práci doma si vyzkoušela pořádnou rychlou práci na dostihovém závodišti a

kobylkám i jezdcům  to šlo náramně.

 

 

 Limitas Kinský - krátce v tréninku. Společně s Elisou Kinskou a Kačkou.

 

Květen - plavení koní v rybníku Valcha.

 

 

 

 

Kralovice - Hadačka - Výstava hospodářských zvířat

V Letošním roce jsme na výstavu vyjeli s mladou kobylkou Ahleticou A1/1 a Limitasem Kinským. Athleticu předvedl pan Březina na ruce

a v sedle v dostihovém dresu jela Jana Sudová. Limitase Kinského předváděla Kateřina Benešová a Jana Březinová celou  letošní výstavu koní

provázela slovem.

 

 

 

 5.7.2013 Svržno - Přehlídka tříletých klisen

 

 Zvítězila klisna Tato Alba - kompletní výsledky na stránkách SCHKZC

 

7.7.2013 Lord Kinský obsednutý. :-)

 

11.8.2013 dostihy Benešov

Anitha 2.800 m    3. místo

Athletica 1.600 m    5. místo

 

17.8.2013  výstava hříbat Bernartice

průběh výstavy a výsledky jsou na stránkách SCHKZC

 

31.8.2013 dostihy Netolice

Anitha - 2.400m    1.místo

Athletica  1.600m  6.místo

Krásné dostihy na krásném místě v blízkosti zámku Kratochvíle.

Měli jsme s sebou celý fan klub a nezklamali jsme. Anitka s jezdkyní am. Helenkou Březinovou nám připravily skutečně krásné  překvapení

v podobě vítězství stylem start - cíl. Děkujeme holky. :-)

 

Radost klisny Anihty :-)

Athletica  a její 6. místo.  Tady ve zkušebním cvalu.

 

 14.9.2013 Hradišťko u Sadské  Národní přehlídka koní Kinských

 Limitas Kinský - Valaši 4-8 letí  obdržel od komise ohodnocení PREMIE

Lord Kinský - valaši 1-3 letí

 

Lady Jane Kinská - klisny 4-8 leté

 

 

 Legacy Kinská - klisny 15 leté a starší

 

15.9. 2013 Hradišťko u Sadské

jezdecké ukázky s koňmi Kinskými

 Ukázka výcviku mladého koně se starším. Limitas Kinský a Lady Jane Kinská.

 

 Drezurní handicap - Lady Jane Kinská a Jana Březinová

 

Národní přehlídka koní Kinských se uskutečnila u příležitosti 200. výročí narození zakladatele chovu koní Kinských

OKTAVIÁNA HRABĚTE KINSKÉHO.

Na obrazu Oktavián Kinský na Caesarovi.

Více info a kompletní výsledky NPKK na stránkách SCHKK, v Jezdectví duben 2013, aj.

 

20.-22. 9.2013  Lysá nad Labem - Mezinárodní výstava koní "Kůň 2013"

 

Naše účast byla premiérou a přípravou na náš další výjezd s koňmi, tentokráte mimo republiku.

Lady Jane Kinská a Limitas Kinský byli na výstavě ustájeni přímo v prodejní hale společně se stánkem SCHKK. Stejné výsady se

dostalo Starokladrubským koním a musím říci, že to bylo velmi krásné a důstojné místo. Naproti našemu stánku se prezentoval i zámek

Karlova koruna z Chlumce nad Cidlinou a mohli jsme společně s panem Mgr. Janem Krátkým ukázat historii i současné koně Kinské.

Přes den jsme vystavovali koně v chovatelské přehlídce a pod sedlem v ukázce Pas de deux -  vše v nové hale, která byla velmi krásně

připravená, jen povrch jezdeckého kolbiště nevyhovoval.... Na večerní schow přijeli i manželé Půlpánovi a předváděli jsme čtverylku koní

Kinských. V další ukázce se  Janina Sudová změnila ve slečnu Latu Brandisovou a Limitas Kinský v Normu, Petr Půlpán v Oktaviána Kinského

na Caesarovi - Orfeus Kinský. Já s Libuškou jsme dělali doprovod honební společnosti.

 

 

 

27.9. - 6.10. 2013 Marbach - Hengstparade

Bylo nám velikou ctí reprezentovat Českou Republiku  v Německu. Společně s manželi Půlpánovými jsme prezentovali 4 koně Kinské:

Limitas Kinský - Jana Sudová

Lady Jane Kinská - Jana Březinová

Orfeus Kinský - Petr Půlpán

Nugát Kinský - Libuše Půlpánová

Celkem jsme vystupovali po tři dny při jezdeckých dnech v hřebčíně, kdy pokaždé bylo vyprodané  celé hlediště a vystoupení shlédlo

dle odhadu ředitelky hřebčína každý jezdecký den  na deset tisíc diváků.

My jsme v "Hengstparade" vystupovali s koňmi Kinskými třikrát. Poprvé to byla ukázka parforsního honu, následovala chovatelská

 ukázka předvádění   jednotlivých plemen koní, a nakonec čtverylka koní Kinských uprostřed velikého kolbiště (cca 100x150m), obklopoval nás

rej  čtyřspřeží bílých a vraných Kladrubských koní, společně s chladnokrevníky z hřebčince Písek zapřaženými v sulkách  a přežení hřebců z

Tlumačova.  K ježdění  nám vyhrávala  "živá" hudba - dudácka kapela z Ledců u Tachova (a bylo to skvělé - netušila jsem, jak se krásně jezdí na

dechovou hudbu). Publikum po celou dobu  našeho "Českého" vystoupení nadšeně tleskalo. :-)

Podrobné informace z jezdeckých dnů a o hřebčíně Marbach přinesla Ing. Lenka Gotthardová na svých stránkách www.gotthardova.cz

sekce říjen2013, ze dne 5.10.2013, dále časopis Koně, Jezdectví a Equichanell, SCHKK, Hřebčinec Písek, Nár.hřebčín Kladruby nad Labem.....

 

 

 Limitas Kinský a Lady Jane Kinská

 

 Čtverylka koní Kinských - veletoč.  V pozadí Kladrubští vraníci.

 

Čekání na vystoupení v areálu hřebčína před jezdeckou halou. (Zde před ukázkou psrforsního honu)

Ukázka parforsního honu - Petr Půlpán jako hrabě Oktavián Kinský s doprovodem  a equipáží se smečkou loveckých psů.

Loučení se s 12 tisícovým publikem v aréně hřebčína Marbach. V popředí chladnokrevní hřebci z Tlumačova.

Předvádění koní v chovatelské ukázce.

 

 

 

 

 Listopad

 

Na obálce časopisu Komě a hříbata je v listopadovém vydání naše klisna Lagacy Kinská.

Neváhejte a tento jedinečný časopis si kupte v trafikách a dobrých prodejnách tiskovin :-)

 

 

 

Dále klisna Lady Jane Kinská v časopisu Koně a hříbata v prosincovém čísle má "vizitku" :-)

 

Prosinec

Zima - nezima ve výbězích.

 

 

 

 

 

Dnes 31.12.2013 odešla do psího nebíčka naše fenka Trixie. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránce js-legacy.wbs.cz v sekci N O V I N K Y 2 0 1 3

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist